De route

De route is 5 km lang. Dit hebben we nauwkeurig nagemeten met een professioneel meetwiel. De lokatie van het evenement: Stadspark, Groningen. De route is rond veld lopen en prachtig bosrijk gebied lopen. Sommige stukken van de route kunnen modderig, nat en glad worden bij regen. Afhankelijk van beschikbaarheid zullen er routeregelaars langs de route staan of worden er wegwijzers gebruikt.

Houd er rekening mee dat parkrun gebruik maakt van paden die voor iedereen toegankelijk zijn. Geef andere bezoekers van het park voldoende ruimte. Dit gaat niet ten koste van je tijd, je kunt nog steeds een pr lopen en het zorgt ervoor dat iedereen van het evenement kan blijven genieten.

Probeer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het evenement te komen. Neem je toch de auto? Overweeg te carpoolen. Op deze manier reduceren we onze impact op zowel onze omgeving als op andere parkbezoekers. Let ook goed op wanneer je aankomt of wegrijdt. Het aantal parkeerplaatsen is mogelijk beperkt, dus kom op tijd.

Routeveiligheid

De Stadspark parkrun is een gezellig, gratis evenement, georganiseerd door vrijwilligers voor iedereen. We willen de loop in veilige banen leiden. Daarom vragen wij lopers, toeschouwers en vrijwilligers om het volgende in acht te nemen:

 • Houd te allen tijde rekening met het park en andere bezoekers van het park.
 • Kinderen jonger dan elf jaar moeten tijdens de gehele loop worden begeleid (binnen armlengte) door een ouder, voogd of een - door de ouder aangewezen - verantwoordelijke volwassene.
 • Kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer, indien mogelijk. Wanneer je dit doet, help je om de impact op het park en onze planeet zo klein mogelijk te houden.
 • Help mee als vrijwilliger! Het evenement kan alleen voortbestaan met jullie medewerking - zie de vrijwilligerspagina voor meer informatie.
 • Let op in de buurt van wegen en parkeerplaatsen - de meeste voertuigen zijn sneller dan jij. Ga niet in de buurt van auto's rondhangen, zeker niet als je kinderen bij je hebt. Ga je met de auto naar parkrun, rijd dan niet te snel, ook niet als je (te) laat bent.
 • Houd tijdens het lopen rekening met een oneffen ondergrond - of je nu over gras of asfalt loopt. Let op voor fietsers, andere lopers, wandelaars, kinderen, honden, (wilde) dieren, wegwerkzaamheden, vallende takken, paaltjes en andere obstakels die zich op de route kunnen bevinden.
 • Zorg ervoor dat je fit genoeg bent om 5 km te wandelen, joggen of rennen. Gezondheidsadvies over (beginnen met) hardlopen kun je vinden op de site van Sportzorg (houd er rekening mee dat dit een externe site is, die niet specifiek over parkrun gaat).
 • Vergeet niet een warming-up te doen voor de loop.
 • Als je een loper in problemen ziet, stop dan om te helpen en ga zo snel mogelijk hulp halen.
 • Ben je toeschouwer? Geef lopers ruim de baan op de route. Let goed op kinderen of honden wanneer je die bij je hebt.
 • Het is niet toegestaan deel te nemen met een kinderwagen en een hond tegelijkertijd.
 • De Ziekte van Lyme is een bacteriële infectie die je kunt oplopen door een tekenbeet. Draag beschermende kleding wanneer je deelneemt aan een parkun in een gras- en/of bosrijke omgeving. Kijk hier voor meer informatie.
 • Deelnemers met een hond zijn welkom. Zorg ervoor dat de hond met een korte lijn meeloopt, zodat je hem goed onder controle kunt houden. Kijk ook op de hulppagina over rennen met honden bij parkrun.
 • Lopers met een kinderwagen zijn ook welkom, maar wees behoedzaam en let goed op de overige deelnemers. Indien mogelijk, start achterin en probeer zo veel mogelijk aan één kant van de groep te blijven.

Wij hopen dat deze tips helpen om ervoor te zorgen dat Stadspark parkrun voor iedereen leuk en veilig blijft.

Leeftijdsindex

Alle parkrunevenementen gebruiken de leeftijdsindex om lopers in staat te stellen hun resultaten te vergelijken.

De leeftijdsindex gebruikt jouw resultaat in combinatie met het wereldrecord voor jouw geslacht en leeftijdscategorie om tot een score (een percentage) te komen. Met deze score kun je jouw prestatie vergelijken met die van een ander, zelfs als zij in een andere categorie lopen: hoe hoger je score, des te beter. Scores kunnen ook worden vergeleken over verschillende loopafstanden: zo kun je bijvoorbeeld een tijd op de 5 km vergelijken met een marathontijd.

Voor meer informatie, kijk op onze hulppagina.

Routekaart

Omschrijving route

De route is 5000m lang en begint in het prachtige open grasland van het Stadspark in Groningen. De route bestaat uit 3 ronden die rond het veld lopen en door een prachtig bosrijk gebied lopen, inclusief een korte heuvel aan de oostkant van de route. De route wordt gemarkeerd door kegels / tekens en marshals worden ook op secties geplaatst om ondersteuning en begeleiding te bieden. De run zal eindigen in het open grasland van het park dicht bij het startpunt.
Stadspark parkrun ligt in een rustige, natuurvriendelijke omgeving van het park. De paden zijn openbaar en zijn breed genoeg om andere parkrunners en parkgebruikers te passeren. We willen dat het park blijft zoals het werd gevonden.

Course description

The course is 5000m (5k) long, starting in the beautiful open grassland of the Stadspark in Groningen. The route consists of 3 laps which loop around the field and trails through a beautifully wooded area also including a short hill on the east side of the route. The course will be marked by cones/signs, and marshals will also be placed on sections to offer support and guidance. The run will finish back in the open grassland of the park close to the starting point.
Stadspark parkrun is in a quiet, nature-friendly area of the park. The paths are publicly used and is wide enough to pass by other parkrunners and park users. We want the park to remain the same way it was found.

Faciliteiten

Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig in het Café voor na het evenement, 600m van de start / finish. Deze faciliteiten zijn het hele jaar door geopend voor parkrun.

Facilities

Toilet facilities are located at the post event café location 600m from the start/finish line. These facilities are open year-round for parkrun.

Bereikbaarheid

Startlocatie

De start is in het prachtige open grasland van het Stadspark.

Location of start

The event starts in the open grasslands of the Stadspark.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

(Met de bus)
De dichtstbijzijnde bushalte bij het begin en het einde van de baan: Groningen, Verzetsstrijderslaan (Routebeschrijving vanaf bushalte volg de aanwijzingen te voet).

Vanuit het oosten:
 • Lijn 3 naar Groningen Leweborg via Hs, Grote Markt
 • Lijn 4 richting Groningen Beijum via Hs, Grote Markt
 • Lijn 304 richting Groningen Hs
Vanuit het noorden, zuiden en westen:
Neem de bus naar het Groningen Hoofstation vanaf daar ga je verder met bussen:
 • Lijn 3 richting Leek - Tolbert via P + R Hoogkerk
 • Lijn 4 richting Roden via Hoogkerk
 • Lijn 133 richting Surhuisterveen via A7 Grootegast
 • Lijn 304 richting Drachten via Himsterhout
(Met de trein)
Groningen Hoofdstation is het treinstation dat het dichtst bij het Stadspark ligt. Vanaf daar is het mogelijk om ofwel te lopen (zie richting te voet voor begeleiding) of met de bus van voor het station (zie routebeschrijving met bus Noord, Zuid en West).

Getting there by public transport

(By Bus)
The closest bus stop to the start and finish of the course: Groningen, Verzetsstrijderslaan (Directions from bus stop please follow Directions on Foot).

From the East:
 • Line 3 to Groningen Leweborg via Hs, Grote Markt
 • Line 4 towards Groningen Beijum via Hs, Grote Markt
 • Line 304 towards Groningen Hs
From the North, South and West: Take the bus to the Groningen Hoofstation from there continue with buses:
 • Line 3 towards Leek - Tolbert via P+R Hoogkerk
 • Line 4 towards Roden via Hoogkerk
 • Line 133 towards Surhuisterveen via A7 Grootegast
 • Line 304 towards Drachten via Himsterhout
(By Train)
Groningen Hoofdstation is the closest train station to the Stadspark. From there it’s possible to either walk (see direction by foot for guidance) or by bus from in front of the station (see directions by bus North, South and West)

Bereikbaarheid te voet

Vanaf Groningen Hoofdstation / treinstation - Het is ongeveer 25 - 30 minuten lopen. Bij het verlaten van het station tegenover het Groninger museum / stadscentrum slaat u linksaf voor het station en loopt u tot aan de verkeerslichten. Bij de stoplichten gaat u linksaf het Emmaviaduct op, volg het voetpad aan de linkerkant van de weg. Het viaduct loopt over het spoor van station Groningen. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf en volgt u de Parkweg gedurende ongeveer 200 meter naar de ingang van het park. Ga bij de ingang 1 km verder op de Concourslaan totdat u bij een splitsing in de weg komt. Volg vervolgens de rechterweg gedurende 250 meter en vervolgens weer rechts bij de brug. Na het oversteken van de brug rechtdoor 150m naar het startpunt.

Vanuit Groningen, bushalte Verzetsstrijderslaan - Loop vanaf het busstation in zuidelijke richting naar 26 meter en sla dan direct rechts over, steek de weg over en loop 120 meter onder de snelweg N370 en steek vervolgens direct een andere weg over. Zodra u de weg bent overgestoken, slaat u linksaf en volgt u het voetpad gedurende 120 totdat u een brug aan uw rechterkant tegenkomt, de brug over en gaat u rechtdoor gedurende 550 meter (u ziet een omheining voor een kinderboerderij aan uw linkerhand en een brug die leidt naar een parkeergarage vooraan van u) op dit kruispunt gaat u rechtsaf, wat u naar het park leidt met het water aan uw linkerhand en park / bos aan uw rechterhand. Volg het pad totdat je het startpunt van parkrun ziet.

Met de fiets vanaf Groningen Hoofdstation / treinstation - Het is een cyclus van 10 minuten vanaf het Groningen Hoofdstation. Bij het verlaten van het station tegenover het Groningen museum / stadscentrum steekt u de weg over en slaat u linksaf voor het station en fietst u tot aan de verkeerslichten. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf om over het Emmaviaduct te fietsen totdat u de verkeerslichten bereikt. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf de Parkweg op en fietst u ongeveer 200 meter naar de ingang van het park. Ga bij de ingang 1 km verder op de Concourslaan totdat u bij een splitsing in de weg komt. Volg vervolgens de rechterweg gedurende 250 meter en vervolgens weer rechts bij de brug. Na het oversteken van de brug rechtdoor 150m naar het startpunt.

Getting there on foot

From Groningen Hoofdstation/ train station - It’s approximately a 25- 30-minute walk. When exiting the station facing the Groningen museum/city centre turn left in front of the station and walk until you reach the traffic lights. At the traffic lights turn left on to the Emmaviaduct, continue on the footpath on the left-hand side of the road. The viaduct runs over the train tracks of Groningen station. At the traffic lights turn right and continue along the Parkweg for approximately 200m to the park entrance. At the entrance continue on the Concourslaan for 1km until you come to a fork in the road at which point take the right-hand road for 250m then right again at the bridge. After crossing the bridge continue straight for 150m to the starting point.

From Groningen, Verzetsstrijderslaan bus stop - From bus station walk south towards for 26m then turn immediately right crossing over the road and walking for 120m heading under the N370 Highway and then directly crossing one more road. Once cross the road turn left following the footpath for 120 meters until come across a bridge on your right hand side, cross the bridge and continue straight for 550m (you shall see a petting zoo enclosure on your left and a bridge leading into a carpark in front of you) at this crossroads turn right which leads you in to the park with the water on your left and park/woodland on your right. Follow the path until you see the parkrun starting point.

By Bike from Groningen Hoofdstation/ train station - It’s a 10-minute cycle from the Groningen Hoofdstation. When exiting the station facing towards the Groningen museum/ city centre cross the road and turn left in front of the station and cycle until you reach the traffic lights. At the traffic lights turn left to cycle over the Emmaviaduct until you reach the traffic lights. At the traffic lights turn right on to Parkweg and cycle for approximately 200m to the park entrance. At the entrance continue on the Concourslaan for 1km until you come to a fork in the road at which point take the right-hand road for 250m then right again at the bridge. After crossing the bridge continue straight for 150m to the starting point

Bereikbaarheid met de auto

Met behulp van SATNAV is de dichtstbijzijnde postcode 9727 KC.
 • Vanuit het stadscentrum: gebruik de N7 Groningen west en neem afrit 36A.
 • Vanuit het noorden: gebruik de N70 richting Jan Evert Scholtenlaan en vervolgens naar Concourslaan.
 • Vanuit het zuiden: gebruik de A28 en grenzend aan de N7 Groningen west en neem vervolgens afslag 36A.
 • Vanuit het oosten: gebruik de N7 Groningen west en neem afrit 36A.
 • Vanuit het westen: gebruik de A7 bij knooppunt 36 richting Concourslaan.

Getting there by road

Using SATNAV, the nearest postcode is 9727 KC.
 • From the city centre: use the N7 Groningen west exiting junction 36A.
 • From the North: use N70 towards Jan Evert Scholtenlaan then to Concourslaan.
 • From the South: use A28 then adjoin N7 Groningen west then exit junction 36A.
 • From the east: use the N7 Groningen west exiting junction 36A.
 • From the west: use the A7 exiting at junction 36 towards Concourslaan.

Koffie na afloop

Sportpark Velocitas is elke week vanaf 08.00 uur geopend als ons postparkrun café. Velocitas bevindt zich op 600 m (7 minuten lopen) van de start/finish: Mulock Houwerlaan 29, 9727 KG Groningen.

Post Run Coffee

Every week Sportpark Velocitas will be open from 8am as our post parkrun café. This is located 600m (7-minute walk) from the start/finish line: Mulock Houwerlaan 29, 9727 KG Groningen - please come and join us!